ESMA – STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH
PRODUCENTÓW OPRYSKIWACZY

ESMA zostało założone w xxxx przez europejskich producentów opryskiwaczy. Jego głównym celem była ochrona wysokich, europejskich standardów jakości w związku z napływającymi opryskiwaczami i zamgławiaczami spoza Europy. Członkowie założyciele, zauważyli, że europejski rynek opryskiwaczy zaczyna być pod rosnącą presją wynikającą z globalizacji. Dodatkowo pojawiły się, i ten proceder trwa nadal, przypadki kopiowania markowych produktów i sprzedaż ich w wyjątkowo niskich cenach, co wprowadza dezorientację wśród klientów. Produkty te są bardzo niskiej jakości i stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Te wszystkie kwestie doprowadziły do powstania ESMA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Opryskiwaczy. Obecnie ESMA stawia sobie za cel wspólną pracę na rzecz promowania uczciwej konkurencji i zapewnienia, aby na rynku oferowane były produkty bezpieczne i wysokiej jakości. Ważną rolę w tym procesie odegra dalsza działalność naszych firm oraz zachowanie miejsc pracy, a także dalszy rozwój i know-how w zakresie produkcji w Europie. Bezpieczne opryskiwacze i zamgławiacze – Made in Europe.

Bezpieczne opryskiwacze – wyprodukowane w Europie!
Chcemy pracować dla dobra
wszystkich uczestników rynku,
zwłaszcza końcowych użytkowników.

ESMA jest czymś więcej niż zwykłym stowarzyszeniem producentów. Sformułowaliśmy jasne cele, a ich realizacja jest naszą misją.

Chcemy pracować dla dobra wszystkich uczestników rynku, zwłaszcza końcowych użytkowników. Dalszy rozwój rynku przy uczciwych warunkach konkurowania jest tak samo ważny jak zapewnienie, że techniczny rozwój produktów nie jest ograniczany przeszkodami handlowymi.

ESMA i jego członkowie respektują obowiązujące zasady i prawa i działają zgodnie z nimi.

Aby osiągnąć te cele, ESMA działa na różnych polach działalności:
Tworzenie standardów bezpieczeństwa
Rozwój procedur testowania produktów
Przeprowadzanie testów
Nadzór rynków pod kątem bezpieczeństwa produktów i uczciwej konkurencji
Wspólne działanie przeciwko piractwu
Współpraca przy opracowywaniu przepisów i standardów
CZŁONKOWIE ESMA – KIM JESTEŚMY
ESMA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej informacji skontaktuj się z nami korzystając formularza kontaktowego. ESMA jest otwarta na wszystkich producentów opryskiwaczy i zamgławiaczy w Europie.

 

W kwestii zgłoszeń członkostwa prosimy o kontakt pod adresem:
ESMA (European Sprayer Manufacturer Association)
Registered office at the office of SYGMA (Syndicat Général du Machinisme Agricole)
19 rue J. Bingen
75017 Paris
France

Osoba kontaktowa:
Bernd Stockburger (Prezes)
    Niniejszym wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zapytania. Twoje żądanie zostanie przesłane do naszych serwerów w postaci zaszyfrowanej przez protokół https. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności .